GeoCoding

Chuyển tọa độ của bạn thành địa chỉ tương xứng hoặc địa chỉ của bạn thành tọa độ. API geocoding của chúng tôi cung cấp mã hóa địa lý vĩnh viễn trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Chạy những nhóm truy vấn,lưu trữ kết quả và sử dụng chúng trên bản đồ hoặc bất cứ đâu mà bạn muốn.

Bảng giá

Bạn có bị ảnh hưởng bởi công bố của Google, giảm dung lượng API miễn phí từ 775.000 xuống 28.000 lượt xem bản đồ một tháng, đi kèm việc tăng giá lên tới 1400% không?

GOONG cung cấp phương án thay thế với chất lượng tương đương và giá cả hợp lý tại thị trường Việt Nam. Giá cả sẽ tăng cùng với quy mô doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi không tính thêm bất kì chi phí nào cho mục đích thương mại, các ứng dụng sau đăng nhập, theo dõi tài sản/quản lý đội xe!

Rất nhiều doanh nghiệp đang sử dụng GOONG API để thay thế.

 

Dịch vụ GOONG API Google Map API
Tìm kiếm Free Lấy giá sau
Tìm đường Free Lấy giá sau
Tính khoảng cách Free Lấy giá sau
Tìm kiếm Free Lấy giá sau
Tìm đường Free Lấy giá sau
Tính khoảng cách Free Lấy giá sau

 


 

Chúng tôi cung cấp 2 gói tuỳ chọn geocoder

Gói cơ bản giá theo từng request và gói cao cấp dùng trọn gói cho doanh nghiệp. Geocoder của chúng tôi có thể sử dụng với bất cứ bản đồ nào chỉ cần kết quả được hiện thỉ lên trên bản đồ.

   

 

Tính năng

Gợi ý tự động: tự động gợi ý và trả về kết quả phù hợp nhất.

Hiệu năng cao: API miễn phí hỗ trợ 600 yêu cầu mỗi phút. Doanh nghiệp bắt đầu với 1200 yêu cầu mỗi phút và phạm vi đến 30,000+

Lọc theo loại: lọc kết quả chỉ bao gồm địa phận tại Việt Nam, POIs, các điểm điểm và hơn thế.

Lưu trữ kết quả: Những khách hàng doanh nghiệp có thể lưu lại kết quả vĩnh viễn.

Geocoding hàng loạt: những khách hàng doanh nghiệp có thể truy vấn lên tới 50 địa điểm cho mỗi yêu cầu.

 

Dữ liệu vượt trội

Địa điểm toàn Việt Nam: Phạm vi bao phủ tất cả các thành phố và tỉnh thành tại Việt Nam

Kết quả cấp địa chỉ: Kết quả chính xác cho các địa chỉ các nhân 54 tỉnh thành.

POIs: Hỗ trợ tên doanh nghiệp, mốc ranh giới và các điểm POIs.

Dữ liệu mở: Khi một dữ liệu mới được phát hành, những khách hàng của chúng tôi sẽ nhận được nó trong ngày, không phải trong tuần.

 

   
{
 "type": "FeatureCollection",
 "query": [
  "1600",
  "pennsylvania",
  "ave",
  "washington",
  "dc"
 ],
 "features": [
  {
   "id": "address.170282823806239",
   "type": "Feature",
   "text": "Pennsylvania Ave NW",
   "place_name": "1600 Pennsylvania Ave NW, Washington, 20006, District of Columbia, United States",
   "relevance": 0.8789999999999999,
   "center": [
    -77.036698,
    38.897102
   ],
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     -77.036698,
     38.897102
    ]
   },
   "bbox": [
    -77.05781199999998,
    38.89252299999999,
    -77.01844799999999,
    38.905058999999994
   ],
   "address": "1600",
   "properties": {},
   "context": [
    {
     "id": "place.10719",
     "text": "Washington"
    },
    {
     "id": "postcode.757789931",
     "text": "20006"
    },
    {
     "id": "region.1190806886",
     "text": "District of Columbia"
    },
    {
     "id": "country.4150104525",
     "text": "United States"
    }
   ]
  },
  {
   "id": "address.224758605991745",
   "type": "Feature",
   "text": "Pennsylvania Ave SE",
   "place_name": "1600 Pennsylvania Ave SE, Washington, 20003, District of Columbia, United States",
   "relevance": 0.8789999999999999,
   "center": [
    -76.982024,
    38.878977
   ],
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     -76.982024,
     38.878977
    ],
    "interpolated": true
   },
   "bbox": [
    -77.00351899999997,
    38.87312999999999,
    -76.96982099999997,
    38.88761399999998
   ],
   "address": "1600",
   "properties": {},
   "context": [
    {
     "id": "place.10719",
     "text": "Washington"
    },
    {
     "id": "postcode.363597332",
     "text": "20003"
    },
    {
     "id": "region.1190806886",
     "text": "District of Columbia"
    },
    {
     "id": "country.4150104525",
     "text": "United States"
    }
   ]
  },
  {
   "id": "address.69793638887692",
   "type": "Feature",
   "text": "Pennsylvania Ave",
   "place_name": "1600 Pennsylvania Ave, Bremerton, 98337, Washington, United States",
   "relevance": 0.798,
   "center": [
    -122.642074,
    47.575456
   ],
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     -122.642074,
     47.575456
    ],
    "interpolated": true
   },
   "bbox": [
    -122.64210499999997,
    47.56737199999999,
    -122.64204299999996,
    47.577860999999984
   ],
   "address": "1600",
   "properties": {},
   "context": [
    {
     "id": "place.32283",
     "text": "Bremerton"
    },
    {
     "id": "postcode.3839047076",
     "text": "98337"
    },
    {
     "id": "region.429316995",
     "text": "Washington"
    },
    {
     "id": "country.4150104525",
     "text": "United States"
    }
   ]
  },
  {
   "id": "address.42492466560022",
   "type": "Feature",
   "text": "Pennsylvania Ave",
   "place_name": "1600 Pennsylvania Ave, Baltimore, 21217, Maryland, United States",
   "relevance": 0.59,
   "center": [
    -76.634388,
    39.30307
   ],
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     -76.634388,
     39.30307
    ]
   },
   "bbox": [
    -76.64626799999999,
    39.295034999999984,
    -76.62387699999998,
    39.313258999999995
   ],
   "address": "1600",
   "properties": {},
   "context": [
    {
     "id": "place.10950",
     "text": "Baltimore"
    },
    {
     "id": "postcode.1084729612",
     "text": "21217"
    },
    {
     "id": "region.928365533",
     "text": "Maryland"
    },
    {
     "id": "country.4150104525",
     "text": "United States"
    }
   ]
  },
  {
   "id": "address.207113032549700",
   "type": "Feature",
   "text": "Pennsylvania Ave",
   "place_name": "1600 Pennsylvania Ave, Oreland, 19075, Pennsylvania, United States",
   "relevance": 0.59,
   "center": [
    -75.18526,
    40.120893
   ],
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     -75.18526,
     40.120893
    ],
    "interpolated": true
   },
   "bbox": [
    -75.20100999999995,
    40.11483199999998,
    -75.17525899999997,
    40.12710399999999
   ],
   "address": "1600",
   "properties": {},
   "context": [
    {
     "id": "place.10547",
     "text": "Oreland"
    },
    {
     "id": "postcode.3010350676",
     "text": "19075"
    },
    {
     "id": "region.2184819983",
     "text": "Pennsylvania"
    },
    {
     "id": "country.4150104525",
     "text": "United States"
    }
   ]
  }
 ],
 "attribution": "NOTICE: © Mapbox and its suppliers. All rights reserved. Use of this data is subject to the Mapbox Terms of Service (https://www.mapbox.com/about/maps/). This response and the information it contains may not be retained."
}

 

Thiết kế cho người phát triển

API Geocoding của chúng tôi đơn giản, hiệu quả dễ sử dụng cho mọi khách hàng, mọi nền tảng.

API đơn giản để xác thực và trả về kết quả ở định dạng JSON.