Goong Maps Platform

Nền tảng Digital Maps cho công nghệ và doanh nghiệp Việt Nam với chất lượng vượt trội và giá cả phải chăng.

Bảng giá

Bạn có bị ảnh hưởng bởi công bố của Google, giảm dung lượng API miễn phí từ 775.000 xuống 28.000 lượt xem bản đồ một tháng, đi kèm việc tăng giá lên tới 1400% không?

GOONG cung cấp phương án thay thế với chất lượng tương đương và giá cả hợp lý tại thị trường Việt Nam. Giá cả sẽ tăng cùng với quy mô doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi không tính thêm bất kì chi phí nào cho mục đích thương mại, các ứng dụng sau đăng nhập, theo dõi tài sản/quản lý đội xe!

Rất nhiều doanh nghiệp đang sử dụng GOONG API để thay thế.

 

Dịch vụ GOONG API Google Map API
Tìm kiếm Free Lấy giá sau
Tìm đường Free Lấy giá sau
Tính khoảng cách Free Lấy giá sau
Tìm kiếm Free Lấy giá sau
Tìm đường Free Lấy giá sau
Tính khoảng cách Free Lấy giá sau

 


 

Chúng tôi cung cấp 2 gói tuỳ chọn cho Maps API

Gói cơ bản giá theo từng request và gói cao cấp tính bằng credits, dùng trọn gói cho những doanh nghiệp có nhu cầu API request lớn.

   

 

Tính năng

Gợi ý tự động: tự động gợi ý và trả về kết quả phù hợp nhất.

Hiệu năng cao: API miễn phí hỗ trợ 600 yêu cầu mỗi phút. Doanh nghiệp bắt đầu với 1200 yêu cầu mỗi phút và phạm vi đến 30,000+

Lọc theo loại: lọc kết quả chỉ bao gồm địa phận tại Việt Nam, POIs, các điểm điểm và hơn thế.

Lưu trữ kết quả: Những khách hàng doanh nghiệp có thể lưu lại kết quả vĩnh viễn.

Geocoding hàng loạt: những khách hàng doanh nghiệp có thể truy vấn lên tới 50 địa điểm cho mỗi yêu cầu.

Dữ liệu vượt trội

Địa điểm toàn Việt Nam: Phạm vi bao phủ tất cả các thành phố và tỉnh thành tại Việt Nam

Kết quả cấp địa chỉ: Kết quả chính xác cho các địa chỉ các nhân 54 tỉnh thành.

POIs: Hỗ trợ tên doanh nghiệp, mốc ranh giới và các điểm POIs.

Dữ liệu mở: Khi một dữ liệu mới được phát hành, những khách hàng của chúng tôi sẽ nhận được nó trong ngày, không phải trong tuần.

 

   
{
 "code": 200,
 "result": {
   "waypoints": [{
     "lon": 105.844344,
     "lat": 21.001888,
     "name": "Lê Thanh Nghị"
   }, {
     "lon": 105.856104,
     "lat": 21.018556,
     "name": "Hàn Thuyên"
   }],
   "routes": [{
     "geometry": "y|d_Ccv_eSPbFIgSqHgKb@wNi|@eDgLb@iAaW_FgLwKpDRlB",
     "distance": 3286.1,
     "distance_text": "3.2861 km",
     "duration": 629.6,
     "duration_text": "10.49333 phút",
     "description": "Lê Thanh Nghị, Phố Huế",
     "instructions": [{
       "distance": 197.7,
       "distance_text": "197.7 m",
       "duration": 38.6,
       "duration_text": "38.6 giây",
       "road": "Lê Thanh Nghị",
       "lon": 105.843195,
       "lat": 21.001896,
       "description": "Quay đầu"
     }, {
       "distance": 681.4,
       "distance_text": "681.4 m",
       "duration": 130.7,
       "duration_text": "2.178333 phút",
       "road": "Lê Thanh Nghị",
       "lon": 105.844996,
       "lat": 21.001787,
       "description": "Hướng sang trái để vào Lê Thanh Nghị"
     }, {
       "distance": 624.9,
       "distance_text": "624.9 m",
       "duration": 118.6,
       "duration_text": "1.976667 phút",
       "road": "Bạch Mai",
       "lon": 105.850924,
       "lat": 21.003203,
       "description": "Rẽ trái để vào Bạch Mai"
     }, {
       "distance": 705.9,
       "distance_text": "705.9 m",
       "duration": 134.5,
       "duration_text": "2.241667 phút",
       "road": "Phố Huế",
       "lon": 105.851445,
       "lat": 21.0088,
       "description": ""
     }, {
       "distance": 517.5,
       "distance_text": "517.5 m",
       "duration": 98.1,
       "duration_text": "1.635 phút",
       "road": "Hòa Mã",
       "lon": 105.851569,
       "lat": 21.015129,
       "description": "Rẽ phải để vào Hòa Mã"
     }, {
       "distance": 137.3,
       "distance_text": "137.3 m",
       "duration": 27.1,
       "duration_text": "27.1 giây",
       "road": "Phạm Đình Hổ",
       "lon": 105.856393,
       "lat": 21.015999,
       "description": "Tiếp tục hướng đông bắc trên Phạm Đình Hổ"
     }, {
       "distance": 244.6,
       "distance_text": "244.6 m",
       "duration": 47.4,
       "duration_text": "47.4 giây",
       "road": "Hàng Chuối",
       "lon": 105.857535,
       "lat": 21.016622,
       "description": "Rẽ trái để vào Hàng Chuối"
     }, {
       "distance": 57.4,
       "distance_text": "57.4 m",
       "duration": 10.8,
       "duration_text": "10.8 giây",
       "road": "Hàn Thuyên",
       "lon": 105.856646,
       "lat": 21.018659,
       "description": "Rẽ trái để vào Hàn Thuyên"
     }, {
       "distance": 0,
       "distance_text": "0 m",
       "duration": 0,
       "duration_text": "0 giây",
       "road": "Hàn Thuyên",
       "lon": 105.856646,
       "lat": 21.018659,
       "description": "Đến điểm đích"
     }]
   }]
 }
}

 

Thiết kế cho người phát triển

API Geocoding của chúng tôi đơn giản, hiệu quả dễ sử dụng cho mọi khách hàng, mọi nền tảng.

API đơn giản để xác thực và trả về kết quả ở định dạng JSON.